BİREYSEL VE YÖNETİMSEL DEPREM TEDBİR ÇALIŞMALARI NEDİR?

Bireysel ve Yönetimsel Deprem Tedbir Çalışmaları

Bireysel ve yönetimsel deprem tedbir çalışmaları konusunda neler yapılması gerektiği herkes tarafından araştırılıyor. Hazırladığımız içerikte yapabileceklerinize dair açıklamaları bulabilirsiniz. 

Deprem, bulunduğumuz coğrafyanın ve ülkemizin değişmez bir gerçeği.  Büyük yıkım ve toplumsal felaket yaratabilen depremler, her ne kadar insanı doğa karşısında korkuya sevk etse de bugün artan bilinç seviyesi ve yeni teknolojiler ile zamanında alınacak tedbirlerin, depremin yıkıcı etkisini büyük oranda azaltacağını insanlık olarak anlamış durumdayız.

Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle her bir vatandaşımızın deprem esnasında yapılması gerekenler konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olması gerekmektedir. Bilinçli toplumlar ve zamanında alınan tedbirler ile depremin hem maddi hem de manevi yıkıcılığının etkisini azaltabiliriz.

Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?

Dünyanın içyapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km. kalınlığında oluşmuş bir yerkabuğu (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taş kürede yer alır. Yer kabuğu, yani Litosfer ile dünyanın merkezinde bulunan çekirdek arasında kalan kuşağa Manto adı verilir.

Mantonun, genelde katı olmakla beraber yüzeyinden derine inildikçe, içinde yerel sıvı ortamları gözlemlenir.

Yer kabuğunun altında Astenosfer denilen yumuşak ‘’Üst Manto’’ bulunmaktadır. Burada oluşan kuvvetler ile yer kabuk parçalanır ve “Levha adı verilen parçalara bölünür. Bu levhalar sürekli hareket halindedir.

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelen doğa olayıdır.  Faylar, kayaların kırılabilir özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (bükülme, gerilme veya sıkışma) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasının ardından olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim de depremi yaratır.

Kısaca; deprem, yer kabuğunun hareketleriyle oluşan ve bu hareket sonucu ortaya çıkan enerjinin dalga dalga yayılmasıyla büyük bir alanı etkileyen doğal olaylara denir.

Deprem İçin Neden Önlem Almalıyız?

Depremlerin çok büyük yıkımlara neden olacağını daha önce belirtmiştik. Deprem sırasında yaşanan mal ve can kayıplarının yanı sıra sonrasında da bazı olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ekonomik krizler, toplum sağlığının bozulması ve yaşanması muhtemel toplumsal kaos, bu olumsuz sonuçlardan sadece birkaçı olarak önümüze gelmektedir. Hem bireylerin hem de kurum veya kuruluşların, aktif birçok fayın bulunduğu ülkemizde, saydığımız tüm olumsuzlukları en aza indirmek ciddi tedbirler alması gerekir.

Deprem ve Deprem Sonrası İçin Ne Tür Önlemler Almalıyız?

Yukarıda deprem ve deprem sonrası hem toplum hem de ülkeler için ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlardan bahsetmiştik. Bu olumsuzlukların nasıl önlemlerle en aza indirileceğimize bakacak olursak, iki tür tedbir yöntemi karşımıza çıkar.

 • Bireysel Tedbirler
 • Yönetimsel Tedbirler

 

Bireysel Tedbirler

Birey bazında, deprem esnasında ve sonrasında alınabilecek önlemleri içerir. Bireylerin bilinçlenmesi için yapılan eğitimler, tatbikatlar deprem sırasında yaşanacak can ve mal kayıplarını büyük oranda azaltır.  Deprem sırasında bireysel olarak alabileceğimiz önlemlere bakalım;

 • Yaşadığımız veya çalıştığımız yerin deprem yönetmeliklerine uygun olduğundan edildiğinden emin olmak.  Eğer eviniz veya iş yerinizin güvenliğinden şüphe duyuyorsak kamu kurumlarına başvurarak gerekli incelemelerin yapılmasını sağlamak.
 • Deprem anında kendimizi korumak için yapılması gerekenleri önceden tatbik etmek
 • Başta deprem olmak üzere doğal afetler nedeniyle zarar görebileceğinizi unutmadan  sigorta yaptırmak.
 • Deprem sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini ailemiz ile planlamak.
 • Acil durum telefonlarını  not etmek.
 • Telefon hatlarını meşgul etmemek için yakınlarımız arasından bir iletişim sorumlusu belirlemek.
 • Güvenlik bildirimi için geliştirilen  “Güvendeyim” temalı uygulamaları  indirmek.
 • Sıvı deterjan veya çamaşır suyu gibi ev tipi kimyasal maddeleri ayrı ayrı muhafaza edip, ve birbirleri ile temas etmelerinin önüne geçmek
 • Evimizdeki devrilme riski bulunan eşyaları sabitlemek.
 • Pencereler deprem sırasında kırılabileceği için pencereleri mutlaka perde ile kullanmak.
 • Aile fertleri ile buluşma noktanızı belirlemek.
 • Depremin ardından 72 saat boyunca yardım alamasak bile hayatımızı kolayca idame etmeyi sağlayacak acil durum çantası  hazırlamak
Yönetimsel Tedbirler

Devletin en üst yönetimlerinden yerel yönetimlere, kamu, özel sektör şirketleri ve tesis yönetimlerine kadar toplumun güvenliğinden sorumlu birimlerin aldığı tedbirlerdir.  Yönetimsel tedbirlere bakalım;

 • Yıkılma riski yüksek yapı stoklarının tamamıyla tespit etmek.
 • İlgili meslek odaları, yerel yönetimler ve halkın katılımı ile deprem için stratejiler oluşturmak.
 • Mevcut yapı stokunu iyileştirilmek, onarmak ve güçlendirmek ve yeni yapılacak olan yapıları, bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkelere göre üretmek.
 • Yeni yapılan ve yapılacak yapılarının denetimlerine zorunluluk getirmek.
 • Deprem sonrası oluşabilecek yangın, patlama, kesinti, salgın hastalık, açlık ve toplumsal kaosun önüne geçmek için yerel yönetimlerle birlikte kriz planı hazırlamak.
 • Deprem risk bölgelerine göre yerleşim planı yapmak.
 • Deprem sonrası görev alacak birimlere gereken eğitim ve donanımı sağlamak.

Depremler her an yaşanabilecek doğal afetlerdir.  Hem bireysel hem yönetimsel tedbirlerin bizi depremden rahatlıkla koruyacağını unutmayın. Bu yazımızda Ülkemizin en önemli gündem konularından deprem gerçeğini anlatmaya çalıştık. Daha Fazla içerik için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.