EFQM Mükemmellik Yolculuğunda Değerlendirme Süreci

KalDer EFQM Tanıma ve Ödül Programı kapsamında 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında süreçlere dair detaylı değerlendirme süreci gerçekleşti ve sonuçlar beklenmeye başlandı.