ELEKTRİK ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ELEKTRİK ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Elektrik hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Tüm hayatımız onunla iç içedir. Elektrik enerjisini oluşturan akımı sağlayanlar elektronlardır. Elektrik, (-) negatif yük sahibi elektronların ve iyonların hareketi sonucu oluşan yük akımıdır.

Elektrik çarpmasının oluşturacağı etkinin şekli ve ciddiyeti;
• Maruz kalınan gerilimin büyüklüğü (voltaj)
• Akıma karşı vücudun direnci(rezistans)
• Akımın türü ( Doğru Akım veya Alternatif Akım )
• Elektrik kaynağı ile temas süresi
• Akımın organizmada izlediği yola bağlıdır.

Elektrik İşlerinde Dikkat Edilmesi Gereken İş Güvenliği Hususları

1. Yetkisiz kimse elektrik işlerinde çalışmamalıdır.

2. Elektrikle çalışırken asla su ile temas etmeyin. Çünkü su, elektrik akımının iletkenliğini arttırır.

3. Islak elle herhangi bir elektrikli cihaza veya elektrik tesisatına dokunmamalı veya tamir etmeye çalışmamalıyız.

4. Kablosu kesilmiş, gövdesi veya fişi hasar görmüş elektrikli ekipmanları kullanmamalıyız.

5. Elektrikle çalışırken daima yalıtımlı aletler kullanılmalıyız.

6. Elektrik işlerinde çalışırken tesisatın veya ekipmanın enerjisi kesilmeli, kontrol kalemi ile ölçümü sağlanmalıdır.

7. Elektrik işlerinde çalışırken yalıtılmış koruyucu ekipman (Baret, eldiven vb.) kullanmalıyız.

8. Yüksek platformlarda elektrik ile çalışıyorsanız kesinlikle alüminyum veya çelik merdiven kullanmamalıyız.

Elektrik Çarpmalarında Nasıl Müdahale Edilir?
• Elektrik kaynağı ile teması devam eden kişiye asla dokunmayın, elektrik kaynağından elinizle ayırmaya çalışmayın.

• Mümkünse elektrik kaynağını kapatın. Eğer bu mümkün değilse, elektrik kaynağını etkilenen kişiden uzaklaştırmaya çalışın. Bunu yaparken elektrik akımının iletilmesini engelleyen yalıtkan malzemelerden(ahşap, plastik vb.) yararlanın. Islak olan veya metal bazlı ekipmanlarda kaçının.

• 1 1 2 Acil yardıma haber vererek etkilenen kişinin en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmeliyiz.

• Etkilenen kişiyi güvenli bir bölgeye taşıdıktan sonra kişinin bilinç durumunu, solunumunu ve nabzını kontrol edin. Eğer nabız veya solunum durduğuna ya da zayıfladığına kanaat getirildiyse, ilk yardım bilen eğitimli bir kişinin müdahalesini sağlayın.