ELEKTRONİK ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

ELEKTRONİK ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

Elektronik atık, atık kullanıcısı tarafından yeniden kullanılma niyeti olmadan atılan tüm elektrik ve elektronik atıkları kapsar. Bu kapsamdaki atıklar bir elektrik devresi, güç sistemiyle veya pille çalışan elektronik ürünlerin hepsini kapsamaktadır. Dolayısıyla elektronik atık deyince sadece laptop ve akıllı telefonlar aklımıza gelmemelidir.

Ekonomilerde meydana gelen büyük değişiklikler ve doğal kaynakların azalması ile birlikte çevresel faktörlerin öneminin de her geçen gün artması, endüstriyelleşen bir çok ülkede ürün ve malzeme geri dönüşümünü önemli ve büyüyen bir trend haline getirmiştir. Ömrünü tamamlamış ürünlerin geri kazanımı sadece yönetmeliklerle desteklenen ve ekolojik anlamda gerekli bir konu değil, aynı zamanda işlenmemiş ham maddenin kullanımı ve maliyetleri azaltması nedeniyle ekonomik olarak da ilgi çekicidir. Bu yüzden artık elektronik atıklar, hem ikincil kullanım şansı olan materyalleri, hem de geri dönüşebilen malzemeleri içermeleri nedeniyle atıktan öte ciddi bir hammadde kaynağı olarak görülmektedir.

TÜRKİYE’DE E-ATIK TANIMLAMASI AŞAĞIDAKİ KONULARI İÇERMEKTEDİR:

• Büyük ve küçük ev eşyaları (Bulaşık, , elektrik süpürgesi, tost makinesi vb.)
• Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (Bilgisayarlar, telefonlar vb.)
• Tüketici ekipmanları (Video kameralar, müzik enstrümanları vb.)
• Aydınlatma ekipmanları (Floresan, tasarruflu ampuller vb.)
• Elektrikli ve elektronik aletler (Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere matkaplar, testereler vb.)
• Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri (Video oyunları, jetonlu makineler vb.)
• İzleme ve kontrol aletleri (Termostatlar, ısı ayarlayıcıları vb.)
• Otomatlar (Para, içecek otomatları vb.)

ELEKTRONİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN FAYDALARI

Doğal Kaynakları Korur: E-atık geri dönüşümü, ömrünü tamamlamış elektronik eşyalardan değerli malzemelerin geri kazanılarak, yeni ürünlerde kullanılmasını sağlar. Böylece, enerji tasarrufu sağlanır, çevre kirliliğinin önüne geçilir, sera gazı emisyonları azalır ve doğal kaynaklar korunur.
Çevreyi Korur: E-atık geri dönüşümü atıklarda bulunan cıva, kurşun ve kadmiyum gibi zehirli maddeleri çevreye zarar vermeden geri dönüştürerek, çevrenin korunmasını sağlar.
Yeni İşler Yaratır: E-atık geri dönüşümü, büyüyen bir sektör olarak yeni iş imkanları ve geri dönüştürülen malzemeler için ikinci bir piyasa oluşmasını sağlar.
Atık Alanı İhtiyacını Azaltır: E-atık geri dönüşümü gereksiz yere verimli topraklarımızın atıklarla dolmasını engelleyerek atık alanlarına olan ihtiyacımızı azaltır.