ERGONOMİNİN TEMİZLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ

ERGONOMİNİN TEMİZLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ

Ergonomi bilim dalı işimizi yaparken veya yaşam alanlarını kullanırken her türlü donanımın ya da ortamın çalışanlarla olan ilişkilerini bilimsel olarak inceleyen bilim dalıdır. Yani bireylerin işe uyumunu gözetir. İnsan Mühendisliği veya İşbilim olarak da bilinir.

Ergonominin Amacı

Ergonominin başlıca amacı çalışanın sağlığını iyileştirerek, yaralanma ve hastalıkları engellemek ve iş verimini yükselterek kazancı ve yatırımın geri dönüşünü artırmaktır. İnsanın performansıyla kas iskelet sağlığı arasındaki direkt ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Kas iskelet hastalıkları çalışanların en yaygın ve önemli sağlık sorunları arasındadır ve işe bağlı sakatlıkların en önde gelen nedenlerindendir. Ergonominin temel amacı çalışanı kas iskelet yaralanma ve hastalıklarından korunmaktır.

Temizlik Sektöründe Postür (Duruş) Bozuklukları Nelerdir?

Temizlik yoğun çalışma ve fiziksel güç gerektiren bir iştir. Temizlik çalışanları genellikle bükülmüş sırtla ileriye doğru eğik olarak çalışırlar. Günlük yapılan paspaslama gibi işlerde, kollara yüksek miktarda tekrarlayan hareketlerde yüksek statik ve dinamik çıkışlı kuvvet uygulanır. Bu tip kas faaliyetlerinin kas yorgunluğunda payı vardır ve kas-iskelet sistemi bozukluklarına yol açabilir.
Temizlik çalışanları tarafından elle taşınan yükler dikkate alınması gereken önemli bir risk faktörüdür. Ağırlıklar genellikle bükülmüş sırt ve diğer normal olmayan duruşlarla kaldırılmıştır. İşin süresi, yükün kaldırılmasının tekrarı, işçinin bireysel özellikleri gibi diğer faktörler de rol oynamaktadır.

Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Neden Olan ve Temizlik İşleri ile İlişkili Olan Ana Ergonomik Risk Faktörleri

• Özellikle sırt ve kollar için farklı çalışma duruşları (örneğin; uzanma ve eğilme),
• Yüksek güçlerin uygulanması (örneğin; ovma, sıkma, hareketli ve kontrol (güç) gerektiren iş ekipmanı kullanımı,
• Tekrarlayan hareketler (yetersiz dinlenme süreleri verilen ve bazen yapılması 1 saate kadar süren hareketler),
• Yük kaldırma ve taşıma (malzeme, merdiven vb. araç-gereç taşıması);
• Statik iş yükü, örneğin toz temizlemek için uzun süre boyunca omuz seviyesi üstünde kolların çalışması veya yüksek basınçlı püskürtme gibi güç gerektiren ekipman kullanımı,