İnsan Kaynakları Politikamız

Temel İnsan Kaynakları politikamız; organizasyonun her düzeyindeki kadrolarda mümkün olan en kalifiye, yetenekli ve verimli personeli bulundurmaktır. Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alımları, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi ve kariyer yönetimi gibi işlemlerin Şirketin misyon ve vizyonuna uygun olması İnsan Kaynakları politikasının ana hedefleridir.

Personel politikasının temel ilkeleri:

 1. Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,
 2. Optimum seviyede personel istihdam etmek,
 3. Personelin yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
 4. Tüm personele adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle çalışanların işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
 5. Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak suretiyle şirkette verimi artırıcı ve çalışmayı özendirici önlemler almak,
 6. Personeli kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, personelin görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Şirket içindeki haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek,
 7. Personeli başarılı olmaya teşvik etmek, başarılı olan personeli ödüllendirmek,
 8. Personelin kurum kültürünü benimsemesini sağlamak,
 9. Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,
 10. Çalışma ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamaktır.

İşe Alım Süreci

Şirketimiz çalışanları; 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketimize başvuru yapacak adaylar, https://kariyer.ibb.istanbul/ web sitesinden CV oluşturarak kayıt yapabilirler. Personel ihtiyacı olduğunda, başvuruda bulunanlar arasından seçilecek uygun nitelikli adaylar, görüşmeye davet edilir. Görüşme olumlu sonuçlanırsa İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından işe yerleştirme süreci başlatılır.

Ücret Yönetimi

Çalışanların ücretleri aylık olarak ödenmektedir. Yıllık zam oranları pozisyona ve performansa göre Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmektedir.

Ayrıca personelin ulaşımı için belirli lokasyonlar çerçevesinde servis imkanı oluşturulmakta, lokasyon uygun değil ise personele aylık yol ücret bedeli ödenmektedir.

Çalışanlara yemek bedeli şirketimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca personel memnuniyetini artıran sosyal yardımlar da sağlanmaktadır.

Genel olarak İnsan Kaynakları Politikası ile çalışanlara sağlanan haklar ve çalışanların sorumlulukları İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile güvence altına alınmaktadır.

Yetkinlik Kazandırma, Eğitim Ve Geliştirme

Boğaziçi Yönetim ailesine yeni katılan veya görevi değişen personele yönelik eğitim süreci; oryantasyon eğitimi ile başlar. Oryantasyon Eğitimi; Şirketin faaliyetleri ve genel yapısı hakkında personelin bilgilendirilmesi, görev yeri ve göreviyle ilgili çalışma yöntemlerini öğrenmesi, uyum sağlama sürecinin hızlandırılması amacıyla verilmektedir.

Boğaziçi Yönetim AŞ’ nin  İnsan Kaynakları Politikaları’ndan birisi de personeli yetiştirecek ve mesleğini geliştirecek eğitimler aldırmaktır. Bu nedenle Boğaziçi Yönetim AŞ’ de her kademedeki çalışan, varsa birlikte çalıştığı astlarının mesleğinde yetişmesi ve gelişmesi ile yakından ilgilenmektedir. Boğaziçi Yönetim AŞ’ de eğitimler yıllık olarak planlanmakta ve aşağıdaki başlıklar altından toplanmaktadır:

 1. Bilinçlendirme Eğitimleri,
 2. Farkındalık Yaratma Eğitimleri,
 3. Duyarlılaştırma Eğitimleri,
 4. Tazeleme/Yenileme Eğitimi,
 5. Geliştirme/Uzmanlık/Mesleki Yeterlilik Eğitimi,
 6. Yönetici Eğitimleri,
 7. Zorunlu Eğitimler,
 8. Tek Nokta Eğitimi.

Merve ÖZTOPALOĞLU
Genel Müdür