İş Sürekliliği Politikamız

Boğaziçi Yönetim AŞ olarak, Verdiğimiz hizmetin her türlü kriz ve felaket anında devamlılığının sağlanmasını önemsiyoruz. Bu nedenle kriz/felaket anından sonra tüm iş süreçlerimizin kabul edilebilir sürelerde normal çalışma düzenine dönmesi için gerekli olan iş sürekliliği yönetim yapısı kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır.

İş sürekliliği yönetim sisteminin kurulma amacı, olası her türlü kriz/felaket durumda öncelikle insan hayatını emniyete almak, iş sürekliliği kesintisi yaratabilecek olayları ve etkilerini önlemek veya minimumda tutabilmektir. Mümkün olan en kısa sürede gelen talepleri ihtiyaç duyulan minimum seviyede karşılayabilir hale getirmek ve yine mümkün olan en kısa sürede normal hizmet seviyelerine dönebilmektir.

İş sürekliliği yönetim yapısı belirlenirken, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kriterlerini dikkate alınırız. İş sürekliliği yönetim yapısının öncelikli hedefi, şirketimizin belirlenen misyonunun olağanüstü durumlarda da yerine getirilmesini sağlamaktır. Şirketimiz, olağanüstü durumlarda oluşan kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve itibar zararlarını önlemek ve aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sürekliliğini planlar, kurar, düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.

İş Sürekliliği yönetim yapısıyla başlıca şunlar hedeflenmiştir;

 • Acil ve olağanüstü durumlarda, minimum hizmet seviyesi ve geri kurtarma zaman hedeflerine uyumlu hizmet sağlayabilmek.
 • Uluslararası iş sürekliliği standartlarına uyumlu bir iş sürekliliği yönetim sistemine sahip olmak.
 • İlgili regülasyonlara uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısına sahip olmak.
  Acil ve olağanüstü durumların sonrasında normal hizmet seviyesine öngörülen sürelerde dönebilmek.
 • Başarılı bir iş sürekliliği yönetimi için tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve çözüm ortaklarımızın olay öncesinde ve durumunda, üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları bilmeleri, başarı ile uygulayabilmeleri ve hazırlıklı olmaları gereklidir. Bu nedenle düzenli olarak eğitim ve farkındalık faaliyetleri, denetimler ve tatbikatlar yaparız.

Bu kapsamda bir kesintiyi takiben ilk müdahale ve kurtarma stratejileri aşağıdaki maddeleri temel alacaktır:

 • Personeli korumak ve öncelikle can güvenliği ile ilgilenmek
 • Kritik süreç, bileşen ve varlıklar üzerindeki tehdit ve açıklıkların risk değerlendirmesi yapmak
 • Risk senaryolarına göre etkilenen süreç, bileşen ve varlıkları tanımlamak
 • Müdahale hızını arttırmak ve etkin karar sürecini uygulamak
 • Süreçleri ve operasyonları mümkün olabildiği kadar hızlı aktive etmek
 • İç ve dış iletişimi, medya ile iletişim dâhil yönetmek
 • Boğaziçi marka değeri ve şirket itibarına zarar verecek riskleri yönetmek
 • Paydaşlar arası ilişkileri yönetmek Boğaziçi Yönetim AŞ İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini ve bu kapsamda yürütülen tüm faaliyetler için kaynak sağlamayı taahhüt eder.

Merve ÖZTOPALOĞLU
Genel Müdür