İŞ YERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN ÖNEMİ

İŞ YERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN ÖNEMİ

Sağlık ve Güvenlik İşareti nedir?
Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretlerdir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretlerin Anlamları
• Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti,
• Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti,
• Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti,
• Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri,

Güvenlik işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde yer aldığı şekliyle bu işaretleri bulundurur ve uygun yerlerde kullanılması sağlanır.

• Çalışanların güvenlik tedbiri almasını sağlar ve farkındalık oluşturur.
• Çalışanların sürekli olarak dikkatli olmasını sağlar.
• Çalışanların düzenli, dikkatli ve bilgili çalışmasını sağlar.
• Çalışanların ele aldıkları işin düzgün bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.
• Bilgilendirici, uyarıcı, hatırlatıcı özellikler taşırlar.
• İş kazalarını önler veya minimuma indirir.
• Çalışanın güvenlik tedbiri almasını sağlar.
• Çalışanın uğraştığı iş üzerinde daha odaklanmasını sağlar.
• Çalışanın tedbir almasını sağlar.