İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş güvenliği insanların, bulundukları çalışma ortamında kendileri veya çalışma arkadaşlarının yaptıkları iş nedeniyle oluşabilecek kazaları veya sonradan ortaya çıkabilecek sağlık şikâyetlerini önlemeye yönelik çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliği 18. yüzyıldan sonra endüstri devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Endüstri devrimi ile birlikte artan nüfus ve işçi sayısı, büyük tesislerde kaza ve hastalıkların artmasına sebep olmuş, hem işçileri hem de işverenleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu iş kazaları ve meslek hastalıkları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çalışmalarıyla devletlerin gündemine alınarak “iş güvenliği” kavramı ortaya çıkmıştır.

Tesis Yönetiminde İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Tesislerde verilen hizmet esnasında ön görülemeyen istemsiz kazaların yaşanması yüksek bir ihtimal taşır. İş kazaları, kişisel yaralanmalara, makine ve ekipmanların zarara uğramasına, üretimin bir süre aksamasına neden olduğu için tesis yönetiminde çok önemli bir yere sahiptir. Verilen hizmetler esnasında yapılan işlerin güvenli şekilde sonuçlandırılması, işçi sağlığı ve güvenliği, tesis yönetimlerinin önem verdiği konuların başında gelir.  Çalışan güvenliği ve mutluluğunun sağlandığı gelişmiş ülkelerde iş kazalarının çok az olduğu görülmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, verilen hizmetlerin kalitesini artırdığı,  hizmetin sürekliliği ve verimliliğini sağladığı için özellikle tesis yönetimleri için çok önemlidir.

İş Sağlığı Güvenliğinin Tesis Yönetimlerindeki Yeri ve Önemi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tesis Yönetimine Sağladığı Faydalar;

  • Sakatlık ve hastalıkları azaltarak çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.
  • Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar.
  • Yönetimin bilgi kalitesini iyileştirerek, karar verme kabiliyetini geliştirir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu artırırken, kalite yönetim süreçlerinde sürdürülebilirlik sağlar.
  • Kurumun imajını ve ününü geliştirir, çalışanlarına verdiği önemi referans alarak vurgular.
  • Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapılabilir.
  • Arzu edilmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının önceden görülebilme yeteneği sayesinde düşük işçi tazminatları sağlanır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tesis yönetimi yapan iştirak şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ; Büyük İstanbul Otogarı, Kemerburgaz Kent Ormanı ve toplu konutları gibi tesislerin profesyonel yönetimini sağlarken, yaklaşık 6.500’den çalışanı ile İstanbul’da 1.400 noktada hizmet veriyor. Tesis yönetim hizmetlerinde, öncelikli değer verdiği alanların başında da “İş sağlığını ve güvenliği” geliyor.

Boğaziçi Yönetim AŞ hakkında detaylı bilgi için; info@bogaziciyonetim.com.tr
www.bogaziciyonetim.istanbul 0212 663 03 03