Kalite Politikamız

Hizmet ve işletmecilik sektöründe faaliyet gösteren Boğaziçi Yönetim AŞ’ nin  temel politikası “KALİTELİ, YENİLİKÇİ, ETKİN ve SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNMAK” tır. Bu amaç doğrultusunda; Entegre Yönetim Sistemini uygulamayı, sürekliliğini sağlamayı, etkinliğini, sürekli iyileştirmeyi, gözden geçirmeyi ve ölçülebilir hedeflerle desteklemeyi aşağıdaki hususlarla taahhüt eder:

MÜŞTERİ ODAKLILIK: Müşterinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini devamlı takip ederek,  hizmet çeşitliliğini ve işletmecilik faaliyetlerini geliştirmek ve gerekli süreçlerde değişiklik yaparak iyileştirmeleri sağlamak.

YASAL ve DİĞER ŞARTLAR: Yasal şartlar, müşteri şartları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları gerekliliklerine göre oluşturulmuş Entegre Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirmek.

ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ: Çalışanların eğitim, bilgilendirme vb. faaliyetlerle yetkinliklerini geliştirmek, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalıklarını ve bilinçlerini arttırmak.

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ: İlgili ekiplerin işbirliği ile gerçekleştirilen etkin ve sürekli gözden geçirilen risk değerlendirmesi çalışmaları ve atık yönetimi faaliyetleri ile istenmeyen olayların meydana gelmesini engellemek.

HİZMET KALİTESİ: Müşterilerine sürekli daha üst seviyede hizmet sunmak için, pazarı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, gerekli yenilik ve geliştirmeleri süreçlere dâhil etmek.

TEDARİKÇİLERLE İŞBİRLİĞİ: Entegre Yönetim Sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığı tedarikçileri özenle seçmek, değerlendirmek, uyum içerisinde çalışmak ve onların sürekli gelişimine katkıda bulunmak.

RİSK YÖNETİMİ: İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek karşılamak ve izlemek, risk ve fırsatları belirleyerek değerlendirmek, harekete geçmek ve izlemek.

Ethem PİŞKİN

Genel Müdür