KONUT SİGORTASI NEDİR YAPILMASI ZORUNLU MU?

Konut sigortası evinizi ve evinizin içindeki eşyaları; deprem, yangın, hırsızlık ve su baskını gibi çeşitli doğal ve yapay afetler karşısında belli bir ücret karşılığında garanti altına alan bir sigorta türüdür.

Konut sigortasının hiçbir zorunluluğu bulunmamakta ve isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta türüdür. Fakat yeni bir ev alırken kredi çekildiyse eğer, kredi çekilen banka, borç ödeme dönemi boyunca sizden zorunlu konut sigortası yapmanızı isteyebilir.

KONUT SİGORTASI NEDİR?

Konut sigortası evinizde başınıza gelebilecek yangın, sel baskını, deprem ve hırsızlık gibi çeşitli olaylara karşı evinizi ve eşyalarınızı garanti altına almanızı sağlayan bir sistemdir. Konut sigortası isteğe göre yapılan bir sigorta türü olmakla birlikte yeni bir konut alırken kredi çektiğiniz banka borç dönemi içerisinde konut sigortanızı yaptırmanızı isteyebilir. Bu sigorta Türkiye içerisinde yaygın olmayan ancak ciddi manada gerekli olan bir sigorta türüdür. Türkiye fiziki şartları nedeni ile deprem bölgesi olup yılda birden fazla deprem gören bir ülke niteliği taşır ve konut sigortası yaptırmayan mülk sahipleri deprem sonrası maalesef ki yıkılan evinden dolayı maddi bir kayıp yaşamış olur. Sigorta yaptıran bireyler ise hasara bağlı olarak maddi bir ödeme alarak kayıplarını kapatırlar. Konut sigortasına sahip olmak için yüksek fiyatlar ödenmesi gerekmez ve aylık ödeyeceğiniz primler ile konut sigortasına sahip olabilirsiniz.

Zorunlu deprem sigortası ile konut sigortası karıştırılmamalıdır. Zorunlu deprem sigortası diğer ismi ile DASK sadece belli başlı masraflar dışında diğer masrafları karşılamaz yani kapsama alanı çok kısıtlıdır. Konut sigortası ise isteğinize bağlı olarak evinizle ilgili her şeyi kapsama gücüne sahip bir sigorta türüdür.

KONUT SİGORTASI NEDEN YAPTIRILMALI?

Konut sigortası nedir sorusuna verdiğimiz cevaplar aslında neden konut sigortası yaptırmamız gerektiğini açıklayan sebepler olarak ortaya çıkıyor.

Yangın, sel felaketi, deprem ve hırsızlık gibi durumlarda kendinizi, evinizi ve eşyalarınızı güvenceye almak için ve bu sorunlar sonrasında maddi –manevi sıkıntı çekmemeniz için yapılması gerekli bir sigortadır.

Konut sigortası, zorunlu deprem sigortasının karşılamadığı hasarları da karşılayarak ev sahiplerine büyük avantajlar sağlamış olur.

Sigorta sözleşmenize göre konut sigortası evinizde ve eşyalarınızda oluşacak hasarları, deprem sonrası otel masraflarınızı, kapıda kalmanız durumunda çilingir masrafınızı, yılda bir kereye mahsus olmak üzere klima ve kombi bakımlarını ve bunun gibi çeşitli masrafları karşılar. Ev sahipleri konut sigortası yaptırarak bir anlamda afet sonrasında kendilerini garantiye almış olurlarSaydığımız avantajlar neticesinde konut sigortası yaptırmak ev sahipleri için aslında bir ihtiyaç haline bürünüyor.

KONUT SİGORTASININ KARŞILADIĞI MASRAFLAR NELER?

Konut sigortasının kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir ancak genelde benzer ek teminatlar yaptırılır. Yangın tüm şirketlerin sunduğu ana teminattır. Diğer ek teminatları sıralayacak olursak eğer;

 • Yangın sigortası teminatı,
 • Hırsızlık sigortası teminatı,
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı,
 • Sel ve su baskını teminatı,
 • Bina içi su sistemleri teminatı,
 • Fırtına, dolu, duman, kar ağırlığı ve yer kayması teminatı,
 • Kara, deniz ve hava taşıtları çarpması teminatı,
 • Konutta bulunan misafirlere karşı teminat,
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • İkametgah ve taşınma masrafları,
 • Elektronik cihaz teminatı,
 • Akvaryumdan su sızması teminatı,

gibi ek teminatlar ile evinizi güvenceye alabilirsiniz bu saydığımız teminatlar genel itibari ile her şirketin sunduğu ek teminatlardır. Konut sigortasının kapsama alanı görüleceği üzere çok geniş bir yelpazede olup evinizi çoğu felakete karşı koruyabilir.

KONUT SİGORTASINDA KAPSAM DIŞI KALAN DURUMLAR VAR MI?

Konut sigortası kapsam dışı kalan durumlar vardır. Ek teminat yapılmaması durumunda konut sigortası sadece yangını karşılar fakat konut sigortası yaptıran mülk sahipleri cüzi bir fark karşılığında ek teminatlar koydurabiliyor. Ek teminat ve ana teminat dışında kalan durumları ise şöyle açıklayabiliriz;

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır

– Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.

– Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)

– Kamu otoritesi tarafından sigortalı eşyalar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.

– Yangın çıkarmaksızın; sigortalı eşyaların kendi sorunlarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.

– Yangın çıkarmaksızın; sigortalı eşyaların işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.

– Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.

– Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.

Bu açıkladığımız sigorta teminat dışı durumlar, tüm şirketlerde ortak alınmış bir mevzuata göre ilerleme kaydeder.

KONUT SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Konut sigortası yaptırmak zorunlu değildir ve isteğe bağlı olarak yaptırabilir ancak yeni bir mülk alacak bireyler kredi çekerken kredinin çekildiği banka borç dönemi içerisinde, mülk sahiplerine zorunlu konut sigortası yaptırmalarını isteyebilir.

Zorunlu deprem sigortası(DASK) ile konut sigortası karıştırılmamalıdır .DASK’ın kapsama alanı çok kısıtlı olduğu gibi yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır, konut sigortasının farkı ise isteğe bağlı olması ve kapsama alanının geniş olmasıdır.

HASARLA KARŞILAŞILDIĞINDA ÖDEMELER NASIL YAPILIR?

Mülk sahibi veya sigorta sahibi hasar bildirimini yaptıktan sonrasında;

 1. Eksper atama
 2. Evrak incelemesi
 3. Hasar tazminatı ödemesi

şeklinde ilerler. Sigorta şirketi; hasar ihbarı ve oluşan hasara göre sigortalının teslim ettiği belgelerin kendisine verilmesinden en geç 15 gün içinde hasarı ve tazminat tutarını belirleyip sigortalıya bilgi vermesi gerekir. Dosyaya onay gelmesinin ardından ortalama 30 iş günü içerisinde sigortalıya hasar ödemesi yapılır.

Konut sigortasının ne olduğunu, süreçlerin nasıl ilerlediğini siz değerli ev sahiplerimize aktardık daha farklı bilgiler için blog kısmını ziyaret edebilirsiniz.