Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Şirketimiz müşteri mutluluğunu kendisine sürekli hedef olarak seçmiştir. Müşteri değer ve davranışlarındaki değişiklikleri her zaman sistematik olarak takip ederek, müşterilerimizin şirketimizden ve hizmetlerimizden neler beklediğini belirlemek ve bu beklentilerini koşulsuz yerine getirmek ana iş hedefimizdir.

• Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi,
• Şikayet, talep ve önerileri ele alırken, müşterilerimizin ihtiyaçlarının beklentilerinin tanınması ve müşterilerimize açık, etkili ve kullanımı kolay şikayet bildirme, talep etme ve öneride bulunma süreci sağlanması,
• Müşterilerimizin beklentilerini; ücretsiz, güvenilir, objektif, şeffaf ve tüm verilerin gizliliği çerçevesinde kayıt altına alıp, yasal şartlar, etik ilkelerimiz ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendireceğimizi,
• Şirketimize iletilen şikayetlerin tekrar oluşmaması için, gerekli altyapı iyileştirme çalışmalarını yapmayı, gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artırmayı,
• Müşterilerimizin sadece şikayetlerini çözümleyerek değil, aynı zamanda beklentilerini de karşılayarak sunulan hizmet kalitesinin üst düzey beklentilere cevap verebilecek seviyeye ulaştırmak için sorumlu olduğumuzu,
• Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik gelişmeleri takip ederek kalite hedeflerini ve sürekliliğini sağlamayı,
• Müşterilerimizden gelen şikayet, talep ve önerileri ele alıp risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak mevcut süreci iyileştirmeyi,
• Şikayet, talep ve önerileri alıp takip ve sonuçlandırma aşamasında, müşteri memnuniyetini önemsemeyi ve sürdürebilmeyi,
• Müşterilerimizin fikirlerine saygı duyduğumuzu, kendilerine adil ve objektif davranılacağını, kişisel bilgilerinin güvende olduğunu, haklarının yasalara uygun şekilde korunduğunu, tarafsız, hesap verebilir, insana ve çevreye saygılı bir şirketten hizmet aldıklarını,

Taahhüt ederiz.

Merve ÖZTOPALOĞLU
Genel Müdür