SIFIR ATIK NEDİR?

SIFIR ATIK NEDİR?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Atık Miktarı Çevreyi Nasıl Etkiliyor?

Nüfusun hızla artması, şehirleşme ve tüketim maddelerinin çeşitlenmesi, atık miktarının da artmasına neden oluyor. Belli orandaki atıklar, doğada bir süre sonra temizlenebiliyor. Ama atık sayısı arttıkça doğanın bu konudaki gücü de azalıyor. Biriken atıklar ise ne yazık ki çevreyi olumsuz anlamda etkiliyor.


Çevreyi kirleten atıklar, türlerine göre farklılık gösteriyor. Gaz, sıvı ve katı halde bulunabiliyorlar. Örneğin günümüzün en büyük sorunlarından biri olan plastik atıklar, katı atık kategorisine giriyor. Plastik atıklar o kadar kontrolsüz artıyor ki denizlerdeki güncel plastik oranının 150 milyon tondan fazla olduğu düşünülüyor. Bu da denizlerde yaşayan canlıların yaşamını ve suyun temizliğini olumsuz yönde etkiliyor. Aynı şekilde doğaya atılan plastik maddeler de uzun yıllar kaybolmadığı için toprak kirliliğine neden oluyor.

Sanayi tesisleri, taşıtlar ve diğer alanlarda fosil yakıt kullanımı da gaz atıklarının en büyük sebepleri. Gaz atıkları ise başta hava kirliliği olmak üzere küresel ısınma, bitki örtüsünün zarar görmesi, istenmeyen kokular ve yangınlarla çevreye zarar veriyor.

Sıfır Atık Neden Önemli?

Atık sorununun çevreye ve canlılara nasıl zarar verdiğinden bahsettik. Şimdi ise sıfır atık hareketinin neden bu kadar kritik olduğunu maddeler halinde ele alalım. İşte, sıfır atığın faydaları:

• Sıfır atık ile beraber kaynaklar daha verimli kullanılır.
• İsrafın önüne geçildiği için maliyetler düşer.
• Çevre ve canlılar için riskler azalır.
• Ağaçların ihtiyaç fazlası kesilmesi önlenir.
• Havaya salınan sera gazı miktarında azalma olur.
• Atık depolama alanlarında tasarruf sağlanır.
• Geri dönüştürülen her 1 ton cam için 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.
• Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir gezegen kalır.

“DOĞADAN VE YEŞİLDEN YANA OLMAK İÇİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYELİM”