Toplumsal Katkı Stratejisi ve Politikası

TOPLUMSAL KATKI STRATEJİMİZ

Üstlendiğimiz görev bir kamu sorumluluğu bilinciyle hizmetlerimizi, İstanbullu ve İstanbul’a her hangi bir neden ile ziyaret eden herkesin temasta olduğumuz noktalarda kendilerini güvende hissetmeleri, huzurlu ve mutlu bir zaman geçirimlerini sağlamak üzere şekillendirmekteyiz.

Kurumumuz insan ve çevre odaklı tesis yönetimi faaliyetleri aracılığıyla hizmet verdiği her noktada şehirlinin yaşam kalitesine katkı sağlayarak, mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmayı görev üstlenmiştir.
Bu anlamda kurumumuz, tesis yönetimi hizmeti verdiği her alanda sadece standartları sürekli yükselterek kaliteli hizmet vermeyi değil, aynı zamanda kamusal sorumluluğunun da bilinci ile temas ettiği her noktada çeşitli kamu/özel kurum ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak özellikle dezavantajlı bölge ve gruplara yönelik eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal fırsat eşitliği anlayışını destekleyen çalışmalar yapar ve projeler geliştirir.

Aynı zamanda eğitimde ve gelişimde öncü olma ve sürdürülebilir şehirler yaratma amaçları doğrultusunda projelerimiz süreklilik arz eder.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI VE HEDEFLERİMİZ

Süreklilik ve Kapsayıcılık:

Geniş bir çerçeveyle yeni işbirlikleri kurarak toplumsal katkımızı daha güçlü, çeşitli ve kapsayıcı hale getirmeyi amaçlamaktayız. Bu işbirlikleri ile yapılan çalışmaları sürekli gelişen ve büyüyen bir şekilde sürdürerek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “Eşitsizliklerin azaltılması” amacı ile eşgüdümlü bir şekilde toplumsal faydanın etkinleştirilmesine, yayılmasına ve benimsenmesine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Boğaziçi Yönetim bu kapsamda tesis yönetimi hizmeti verdiğimiz her alanda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve paydaşları ile birlikte sürdürmektedir.

Yönetimini yaptığımız Türkiye’nin en büyük açık hava aktivite ormanı olan Kemerburgaz Kent Ormanı’nda her sene düzenli ve planlı olarak dezavantajlı grup ve bölgelere yönelik aktiviteler düzenlenmektedir. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İstanbul Gönüllüleri gibi kurumlar ve ormandaki işletmelerin destekleri ile birlikte yürütülen bu projeler ile yılda ortalama 2.500 çocuk ve gence ulaşılmakta ve çeşitli aktiviteler ile misafir edilmektedir.

Bunun yanında yönetim danışmanlığını yaptığımız başta Kiptaş olmak üzere, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine ulaşımı kısıtlı olan sosyal konut projelerine, Enstitü İstanbul/İsmek kursları, Spor İstanbul ile Açıkhava egzersizleri, İBB Gençlik Spor Müdürlüğü, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ve Kültür AŞ gibi paydaşlarımızla birlikte aktiviteler götürerek kültür-sanat ve spor faaliyetlerine daha kolay ulaşmaları sağlanmaktadır.

Yine yönetimini yaptığımız Büyük İstanbul Otogarını ulaşım fonksiyonunun yanında, kütüphanesi, gençlik merkezi, spor salonu, müzik stüdyosu gibi fonksiyonlar ve günlük etkinlikler ile özellikle çevredeki gençlerin ve sosyal faaliyetlere ulaşımı kısıtlı olan kesimlerin tüm gün faydalanabileceği bir yaşam ve buluşma alanı olarak tasarlanmıştır.

Yaratıcı Liderlik:

Sektöründeki standartları belirleyen ve geliştiren kurum olma vizyonundan hareketle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “Nitelikli eğitim” çerçevesinde fayda üretmek için öncü olmak ve fark yaratmak.

Boğaziçi Yönetim bu kapsamda tesis yönetimi sektöründeki standartları geliştiren bir kurum olma vizyonundan hareketle sektörün en büyük problemi olan yetişmiş eleman konusunda katkı sağlama amacıyla Enstitü İstanbul / İsmek ve Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ile birlikte bir eğitim ve sertifika programı geliştirmiş ve sürdürmektedir. Sektörü geliştirecek STK ve konferanslara da destek verilmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik:

Çevresel açıdan sürdürülebilir bir dünyayı desteklemek için tüm bilgi birikimini ve etkisini kullanmak.

Boğaziçi Yönetim bu kapsamda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar” ile “Sorumlu üretim ve tüketim” amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Temizlik hizmeti verdiğimiz kamu binalarında verimliliği arttırmak amacıyla su tasarrufu sağlayan modern temizlik araçları kullanılmaktadır.

Boğaziçi Yönetim sıfır atık yönetimi çalışmaları kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Tüm personelin sıfır atık eğitimleri tamamlanmış ve ayda bir kez yayınlanan “Çevre Bülteni” ile personelin bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Kemerburgaz Kent Ormanı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın 5 programından biri olan ve ülkemizde Türkiye Çevre Vakfı tarafından verilen Yeşil Anahtar Ödülünü 2022 ve 2023 yıllarında alarak, bunu başaran ilk orman işletmesi olmuştur.

Merve ÖZTOPALOĞLU
Genel Müdür