YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

Yenilenebilir enerji son yılların en çok merak edilen konularının başında geliyor. Enerjinin hayatımızdaki yeri düşünüldüğünde tükenebilir kaynaklar yerine yenilenebilir kaynakların kullanılmasının önemi de anlaşılacaktır. Yenilenebilir enerji nedir, yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir sorularınızın yanıtını içeriğimizde bulabileceksiniz.

 

Yenilenebilir enerji; sürekliliği kesintiye uğramayan, doğada tekrar eden ve doğal süreçlerin sonucunda ortaya çıkan enerjiye denir. Dünyadaki enerjinin %80’i fosil kaynaklardan (petrol, kömür, doğalgaz) oluşmaktadır.  Bu kaynaklar giderek tükenirken, enerji üreten güneş, rüzgar, akarsu, dalga vb. doğal kaynaklar sürekli var oldukları için yenilebilen kaynaklardır. Kısacası; tükenmeyen, sürekli enerjiye  ‘’Yenilenebilir Enerji’’ denir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR?

Yenilenebilir enerji kaynakları daha önce de belirttiğimiz gibi doğada ortaya çıkan ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Bunlar;

  • Rüzgar Enerjisi: Rüzgar türbinleri ve rüzgar kinetik enerjisi ile elektrik elde edilir.
  • Güneş Enerjisi: Güneş panelleri, güneşten gelen ısıyı, ısı ve elektrik enerjisine dönüştürür.
  • Jeotermal Enerji : Yer kabuğunun derinliklerinden sızan birikmiş ısı ve kimyasalların enerjiye dönüştürülmesidir. Isıtma, soğutma ve sıcak su olarak ve hatta turzime gelir olarak yarar sağlar.
  • Hisroelektrik Enerji: Akarsuların akış gücünden elektrik elde edilir. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi sera gazı salınımı yapmaz.
  • Biyokitle Enerjisi: Organik atıklar (hayvansal ve bitkisel) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlarına dönüştürülür Biyokitle enerjisi karbondioiksit salgılamaz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Fosil yakıtların tükenme riski, her geçen gün artan nüfus ve tükenen enerji kaynaklarından dolayı küresel bir krize sebep olmaktadır. Bugün, giderek büyüyen krize çözüm bulmak, insanlık ve dünya için çok önemli bir noktaya gelmiştir. Yenilenebilir enerjilerin tükenmemesi ve sürekliliğe sahip olması, giderek büyüyen krize en iyi çözüm olarak görülmektedir. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanları her geçen gün genişlemekte ve yeni bir sektörel alan açılmaktadır.   Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, çevre kirliliği ve küresel ısınmanın giderek artmasıyla birlikte aynı zamanda doğanın geleceği için de önemlidir.  Tükenmeyen ve çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerjiler, fosilden elde edilen enerjilere alternatif oluşturmakta ve dünyanın geleceği için daha temiz enerji süreçleri sağlamaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Birçok ülke gelecekte enerji kaynaklarının tükenmesine karşı yenilenebilir enerjiye yatırım yapmakta ve bu yatırım oranlarının payı her geçen gün artmaktadır.  Bazı gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji oranı %20 gibi ciddi oranlara ulaşırken, ülkemiz Türkiye’nin, 2024 yılı itibariyle yenilenebilir enerjide Avrupa’nın ilk 5 ülkesi arasında girmesi beklenmektedir. Şimdi, değişen enerji politikalarını şekillendiren bu kaynaklarının sağladığı avantajlara bakalım;

  • Yenilenebilir enerji kaynakları süreklilik arz ettiği için tükenmezler.
  • Karbondioksit salınımı yapmadığı için çevreye zarar vermeyen, çevre dostu kaynaklardır.
  • Ülke ekonomilerine ciddi katkılar sağlayarak, ülkelerin dışa bağımlılıklarını azaltırlar.
  • Yakıt, güvenlik ve işletme maliyetlerinin geleneksel enerjiye oranla daha azdır.